Jūs varat pilnvarot kādu citu personu saņemt Jūsu sertifikātu un/vai tlkizglītības karti Latvijas Ārstu biedrībā (Skolas iela 3, Rīga)