Iesniegums LĀB SP tālākizglītības punktu piešķiršanai


TIP piešķiršanas kārtību regulē MK not. 943.
5.pielikums
Iesnieguma veidlapa mērķauditorijas profesionālās asociācijas saskaņošanai

Pieteikuma iesniegšanas datums
-
+
Pievienot datumus
+
Pievienot priekšlasījumu

No file selected (max 1 MB)