Latvijas Psihiatru asociācijas 2 dienu “Rudens skola” 

!!! PIETEIKŠANĀS TIKAI LATVIJAS PSIHIATRU ASOCIĀCIJAS BIEDRIEM !!!

Latvijas Psihiatru asociācijas 2 dienu “Rudens skola”

 

“Tiesu psihiatrijas problemātika psihiatru ikdienas darbā un konsultatīvās psihiatrijas problēmas”

 

Norises laiks: 7.10.2022.-8.10.2022.

 

Norises vieta:Hotel Jūrmala SPA” Jūrmala, Jomas iela 47/49. www.hoteljurmala.com Tālruņi: 67784400, 28641146

NB! Dalībniekiem pašiem jārezervē viesnīcas numuri sazinoties ar viesnīcu!

 

Sākums: 07.10.2022. plkst. 14:00, reģistrācija no 13:00

Pieteikšanās konferencei elektroniski caur LĀB sistēmu.

 

Dalības maksa 50 Euro, pēdējā diena, kad var tikt pārskaitīts maksājums 01.10.2022

(Dalības maksa jāskaita LPA kontā, norādot maksājuma mērķī: dalības maksa Rudens skolai, rekvizīti atrodami: http://psihiatruasociacija.lv/kontakti.html )

Konta numurs: LV59HABA0551030298166

 

Kursu programma:

 

1. diena. 7.10.2022.

 

1.

14:00

LPA vadības īsa atskaite par 2022.gadu, LPA organizatoriskie jautājumi.

Prof. Māris Taube

Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents

2.

14:15

Problemātika medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanas procesā Tiesībsarga skatījumā

Gundega Bruņeniece

Tiesībsarga pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītājas vietniece

3.

14:50

Kriminālatbildības būtība, soda mērķis. Pieaicinātā eksperta tiesības un pienākumi

Gunārs Kūtris

LU Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītājs

4.

15:25

Ko tiesa sagaida no ārsta – psihiatra sniegtā atzinuma, ārstu konsīlija medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa ietvarā?

Agita Dmitrenoka

Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese

5.

16:00

Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa (MRPL) būtība, norise, mērķi. Kopīgais un atšķirīgais pacienta ar un bez MRPL ārstniecības nodrošināšanā?

Dr. Ingrīda Cera

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra tiesu psihiatrijas eksperts

6.

16:35

Robežšķirtne starp tiesu ekspertīzi un ārstniecību. Konkrētu tiesas spriedumu prezentācija

Dace Tarasova

Veselības inspekcijas ārstniecības riska fonda nodaļas vadītāja

 

Kafijas pauze 17:10 - 17:40

 

7.

17:40

Lēmumu par tiesu psihiatrisko ekspertīžu noteikšanas pamatojuma analīze - problemātika un risinājumi

Aleksandra Koņevņina

Tiesu psihiatrijas eksperte

8.

18:15

Pacienta un psihiatra terapeitiskās attiecības, ētiskie un juridiskie aspekti

Elmārs Tērauds

Latvijas Psihiatru asociācijas viceprezidents

 

No 20:00 Saviesīga vakarēšana ar neoficiālo daļu (SPA, dzīvā mūzika)

 

2. diena. 8.10.2022

1.

09:00

Kas ir konsultāciju psihiatrija (būtība, nozīme, loma kopējā veselības aprūpē)

Prof. Māris Taube

Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents

2.

09:35

Reālās dzīves pieredze kā psihiatram konsultējot daudzprofilu stacionārā Latvijā

Dr. med. Liene Sīle

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra

3.

10:10

Konsultatīvā psihiatrija ginekoloģijā un dzemdniecībā (ginekologa skatījums)”

Dr. Vija Veisa

Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente

4.

10:45

Konsultatīvā psihiatrija ginekoloģijā un dzemdniecībā (psihiatra skatījums)

Dr. med. Natālija Bērziņa,

Psihiatre

5.

11:20

Konsultatīvā psihiatrija ģimenes medicīnā (ģimenes ārsta skatījums)

Dr. Sanita Paudere-Logina

Ģimenes ārsts, DOCTUS redaktore

6.

11:55

Noslēgums

Prof. Māris Taube

 

Par kursu abu dienu pilnu apmeklējumu LPA piešķir 16 TIP.