Pieteikuma anketas pirmajā rindā, lūdzu, izvēlieties grupas datumu


Neformālās tālākizglītības programma 32 TIP apjomā

DZĪVE BALANSĀ UN PSIHISKĀ VESELĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM. 

1.daļa

CEĻŠ PIE SEVIS.

BALINTA GRUPA KĀ LĪDZEKLIS PRET IZDEGŠANU

LĀB telpās, Skolas ielā 3, Rīgā

Nodarbības notiek četrus mēnešus šajās dienās: 2023.gada 12.septembrī, 10.oktobrī, 14.novembrī, 12.decembrī

plkst. 10.00-17.00

Tēmas:

1) Lekcijas, semināri - 20 akadēmiskās stundas.

1. Integrāls skatījums uz cilvēku;

2. Biopsihosociāls modelis;

3. Personības attīstība un dinamika, pāra un ģimenes dinamika no  integrālā skatījuma;

4. Ārstu-pacientu attiecības kā pamats preventīvajai medicīnai;

5. Psihoterapijas pamati – darbs ar grūtām emocijām, negatīvām domām;

 2) Balinta grupa - 12 akadēmiskās stundas.

Lektors: Juris Batņa, MD, Latvijas Balinta asociācijas vadītājs, Starptautiskās Balinta Federācijas biedrs, transpersonālais psihoterapeits (EUROTAS).

Programmas direktore: dr.Ilze Aizsilniece, ģimenes ārste, Latvijas Ārstu biedrība prezidente.

Maksa par dalību programmā EUR 220,00 (divi simti divdesmit eiro)* par visām četrām nodarbībām.

Ja vēlaties piedalīties tikai vienā nodarbībā – maksa EUR 65,00 (sešdesmit pieci eiro)*.

Apliecību saņems tie dalībnieki, kas būs piedalījušies visās četrās nodarbībās. Apliecībā 32 TIP.

 

*Kursu neapmekl��šanas gadījumā maksa netiek atgriezta.