KĀ IZVAIRĪTIES NO AKŪTĀM SLIMĪBĀM
 UN NEGADĪJUMIEM VASARAS SEZONĀ

2023. gada 27. maijā

      TIEŠSAISTĒ


Sākums plkst. 10.00, pieslēgšanās no plkst. 9.30

10.00–10.05

Konferences atklāšana

10.05–10.40

Pārtikas izraisītās infekcijas
Aivars Bērziņš, Dr.med.vet., Ph.D.; BIOR institūta direktors

10.40–11.15

Latvijas dabas indīgie augi, saindēšanās simptomi un ārstēšana
Artūrs Tereško, akupunktūras un fitoterapijas ārsts

11.15–11.50

Apdegumu traumas vasaras sezonā
Sergejs Smirnovs, traumatologs, ortopēds

11.50–12.10

20 min. pārtraukums

12.10–12.45

Vai slīkstošā glābšana ir tikai paša slīcēja rokās? Īsa pamācība palīdzības sniegšanā/atdzīvināšanā slīkšanas gadījumos
Anita Makarovska, neatliekamās palīdzības ārste, kardioloģe

12.45–13.20

Peldēšanās netīrās ūdenstilpēs, iespējamās infekcijas
Amanda Freimane, bērnu infektoloģe; Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes docētāja

13.20–13.55

Sadzīvē gūtu brūču kopšana, dzīvnieku kodumi
Luize Raga-Kagaine, traumatoloģe, ortopēde

13.55–14.00

Konferences noslēgums

* Programmā iespējamas izmaiņas

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība
par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti 6 tālākizglītības punkti.