Neformālās tālākizglītības programma 32 TIP apjomā

DZĪVE BALANSĀ UN PSIHISKĀ VESELĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM. 

2.daļa

MENTĀLĀS  VESELĪBAS  KONSULTANTS  SEV  UN  CITIEM.

BALINTA GRUPA KĀ LĪDZEKLIS PRET IZDEGŠANU

LĀB telpās, Skolas ielā 3, Rīgā

Nodarbības notiek četrus mēnešus šajās dienās: 2024.gada 16.janvārī, 13.februārī, 12.martā, 16.aprīlī

plkst. 10.00-17.00

Tēmas:

1) Lekcijas, semināri - 20 akadēmiskās stundas.

1.     1. Ievads enerģetiskājā medicīnā. Izpratne par cilvēka enerģetisko uzbūvi, enerģijas “zaģļi” un “devēji’, kā palielinat savu enerģiju;

2.     2. Uztura pisihiatrijas (nutritional psihiatry) pamati. Kā uzlabot savu un citu mentalo veselību ar uztura palīdzību

3.     3. Kā izveidot labākas attiecības ar sevi un citiem, samzināt toksiskās emocijas – padziļināts kurss;

4.     4. Garīga inteliģence – kas tā tāda? Kāpēc un kā to attīstīt. Garīgās prakses;

 2) Balinta grupa - 12 akadēmiskās stundas.

Lektors: Juris Batņa, MD, Latvijas Balinta asociācijas vadītājs, Starptautiskās Balinta Federācijas biedrs, transpersonālais psihoterapeits (EUROTAS).

Programmas direktore: dr.Ilze Aizsilniece, ģimenes ārste, Latvijas Ārstu biedrība prezidente.

Maksa par dalību programmā EUR 220,00 (divi simti divdesmit eiro)* par visām četrām nodarbībām.

Ja vēlaties piedalīties tikai vienā nodarbībā – maksa EUR 65,00 (sešdesmit pieci eiro)*.

Apliecību saņems tie dalībnieki, kas būs piedalījušies visās četrās nodarbībās. Apliecībā 32 TIP.

 

*Kursu neapmeklēšanas gadījumā maksa netiek atgriezta.