SIRDS VESELĪBA

     Ceturtdien, 2023. gada 21. septembrī

Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā

Sākums plkst. 15.00, reģistrācija no plkst. 13.00

 

Konferenci vada: asoc. prof. Iveta Mintāle un Dr. med. Vilnis Dzērve-Tāluts

15.00–15.05

Konferences atklāšana

15.05–15.35

Ekselence kardioloģijā - skats ar EKB 2023. g. kongresa dalībnieka acīm

Dr. med. Andrejs Ērglis, kardiologs, radiologs, invazīvais radiologs; Latvijas Universitātes profesors
Dr. med. Sanda Jēgere, kardioloģe; Latvijas Universitātes docētāja

15.35–16.05

Vai un kad lietojam jēdzienus kardio-renālais vai nefro- kardiālais sindroms?

Dr. med. Aivars Pētersons, nefrologs; Rīgas Stradiņa universitātes profesors

16.05–16.35

Sirds un asinsvadu sistēmas funkciju skatījums caur endokrinologa prizmu

Dr. med. Aivars Lejnieks, internists, endokrinologs; Rīgas Stradiņa universitātes profesors

16.35–16.55

20 min. pārtraukums

16.55–17.25

Sirds mazspēja ar saglabātu vai samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju - izpratnes un ārstēšanas paradigma

Dr. med. Ainārs Rudzītis, kardiologs; Latvijas Universitātes docents

17.25–17.55

Netiešie antiaritmiskie efekti – vecs mīts vai reāli fakti?

Dr. med. Oskars Kalējs, kardiologs; Rīgas Stradiņa universitātes profesors

17.55–18.20

Diskusija
Dr. med. Sanda Jēgere, prof. Aivars Pētersons, prof. Aivars Lejnieks, Dr. med. Ainārs Rudzītis, prof. Oskars Kalējs, asoc. prof. Iveta Mintāle, Dr. med. Vilnis Dzērve-Tāluts

18.20–18.30

Konferences noslēgums

* Programmā iespējamas izmaiņas

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība
par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti 6 tālākizglītības punkti

 

Konferences dalībniekiem iespēja apmeklēt izstādi Medbaltica 2023
BEZ MAKSAS