Projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”TIEŠSAISTĒ
konference 
par veselības aprūpes kvalitātes jautājumiem

Cilvēks - Latvijas veselības nozares vērtība

2023. gada 28. septembris plkst. 9.30-16.30