Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru atkārtota pilnsapulce

2023. gada 10. oktobrī plkst. 15.00 

LĀB ēkā Skolas ielā 3, Rīgā

 

Juridiskie biedri un biedru pilnvarotās personas piedalās pilnsapulcē tikai klātienē. Pārējie LĀB biedri var izvēlēties - piedalīties pilnsapulcē klātienē vai tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu

 

Darba kārtībā:

1. Sapulces atklāšana, ziņojums par pieslēgušos un ieradušos biedru skaitu

2. Sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju

4. Prezidenta ziņojums

5. Profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Aroda tiesa, Izglītības komisija) vadītāju ziņojumi

6. Revīzijas komisijas ziņojums

7. Situācija ar veselības aprūpes finansējumu Latvijā

8. Sadarbības veicināšana starp veselības un sociālo sektoru pacientu aprūpes uzlabošanai