STARPDISCIPLINĀRĀ KONFERENCE

2023. gada 7. oktobrī

TIEŠSAISTĒ

 

Sākums plkst. 10.00, pieslēgšanās no plkst. 9.30

10.00–10.05

Konferences atklāšana

10.05–10.35

Elpošanas traucējumi miegā
Mārtiņš Purenkovs, pneimonologs, internists; Rīgas Stradiņa universitātes docētājs

10.35–11.05

Elpceļu infekcijas bērniem – pandēmijas mācība un ko sagaidām šajā sezonā
Elīna Aleksejeva, pediatre, bērnu pneimonoloģe, bērnu alergoloģe; Rīgas Stradiņa universitātes docētāja

11.05–11.35

Pneimonoloģija maina alfabētu - no ABCD uz ABE
Dr. med. Madara Tirzīte, interniste, pneimonoloģe; Rīgas Stradiņa universitātes docētāja

11.35–12.05

Elpceļu infekciju aktualitātes pieaugušajiem
Monta Madelāne, infektoloģe; Rīgas Stradiņa universitātes docētāja

12.05–12.25

20 min. pārtraukums

12.25–12.55

Tuberkuloze - mācības, kuras nevajadzētu aizmirst
Līga Kukša, Līga Kukša, pneimonoloģe

12.55–13.25

Kāds podiņš, tāds vāciņš jeb personalizēta pieeja astmas ārstēšanā
Ineta Grīsle, pneimonoloģe, alergoloģe

13.25–13.55

Plaušu vēža pacienta ceļš
Rihards Mikilps-Mikgelbs
, torakālais ķirurgs

13.55–14.25

Insults un otrā tipa cukura diabēts
Kristaps Jurjāns, neirologs

14.25–14.30

Konferences noslēgums

* Programmā iespējamas izmaiņas

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība
par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti 6 tālākizglītības punkti.