Ceļa beigas dzīvē un medicīnā

 

Apjoma 8TIP, kursi notiek klātienē LĀB telpās Skolas ielā 3

ceturtdienās plkst. 9.00-16.00

Aicinām pieteikties!

Programmas autore un lektore dr. Gita Gaņģe, ģimenes ārste un antroposofās medicīnas ārste

Kursu tēmas:

1.     Nāve – neizbēgams sods vai nodzīvotās dzīves dāvana.

2.     Dzīve kā “treniņš trenažieru zālē”, lai sagatavotos nāvei.

3.     Nāves procesi un dzīvības procesi cilvēka ķermenī un dabā.

4.     Slimības, kuras mūs konfrontē ar nāvi.

5.     Pirms nāves vēstneši un iespējamā ārsta palīdzība cilvēkam pirms un pēc sliekšņa pāriešanas.

6.     Nāve Latviešu tautas dzīvesziņas skatījumā.

     Nāves atspoguļojumi dažādās kultūrās un filozofijās – no Tibetas nāves grāmatas, Zoroastriešu nāves noslēpumi un paražas, lūgšanas, ceremonijas mirstošiem un nomirušiem. 

 *Maksa par dalību ir jāveic pirms kursu norises. Neierašanās gadījumā nauda netiek atmaksāta.